top of page

ZONA D´ACAMPADA I PISCINA

ZONA DE ACAMPADA Y PISCINA

NORMATIVA:

  1. Els practicants de l’acampada estan obligats a deixar els llocs que han utilitzat nets i en les mateixes condicions naturals en què els van trobar.

  2. No es pot acampar en terrenys privats. Només llocs autoritzats.

  3. L’acampada practicada en les vies públiques i altres béns destinats a l’ús públic no és possible. Només lloc autoritzats per l’ajuntament i organització.

  4. Respectar el descans dels veïns.

  5. No acampar al camp de cricket.

  6. Mantenir net l’entorn i utilitzar correctament la selecció de deixalles.

  7. La normativa de la piscina es troba en lloc visible dins les instal·lacions.

NORMATIVA FOC:

QUEDA TOTALMENT PROHIBIT FER FOC DE CAP CLASSE (BARBACOES, ETC) A TOT EL TERME MUNICIPAL DE VIDRERES.

NORMATIVA ANIMALS:

QUEDA TOTALMENT PROHIBIT L’ACCÉS AL RECIENTE DEL FESTIVAL, ZONA D’ACAMPADA I PISCINA DE QUALSEVOL ANIMAL (Deixeu el gos a casa, segurament ell us ho agrairà)

 

56161713_315853142411642_542035121835658
56459530_325265014845572_786530163839782
bottom of page